EVERGREEN

Evergreen - Tubetto diametro 2,4 mm(6)

EV223
Disponibilità immediata

Evergreen - Tubetto diametro 2,4 mm(6)

€6,50

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 5,5 mm(3)

EV227
Disponibilità immediata

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 5,5 mm(3)

€6,50

Evergreen - Tondini 350 mm diametro 2,5 mm(5)

EV213
Disponibilità immediata

Evergreen - Tondini 350 mm diametro 2,5 mm(5)

€6,50

Evergreen - Listello polistirene 4,8x4,8 mm(4)

EV0196
Disponibilità immediata

Evergreen - Listello polistirene 4,8x4,8 mm(4)

€6,50

Evergreen - Listello polistirene 0,25x1 mm (10).

EV102
Disponibilità immediata

Evergreen - Listello polistirene 0,25x1 mm (10).

€6,50

Evergreen - Listello polistirene 0,25x1,50 mm (10)

EV103
Disponibilità immediata

Evergreen - Listello polistirene 0,25x1,50 mm (10)

€6,50

Evergreen - Listello polistirene 1x1 mm(10)

EV142
Disponibilità immediata

Evergreen - Listello polistirene 1x1 mm(10)

€6,50

Evergreen - Listello polistirene 1,50x1,50 mm(10)

EV153
Disponibilità immediata

Evergreen - Listello polistirene 1,50x1,50 mm(10)

€6,50

Evergreen - Listello polistirene 3,2x3,2 mm (6)

EV186
Disponibilità immediata

Evergreen - Listello polistirene 3,2x3,2 mm (6)

€6,50

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 4,8 mm(4)

EV226
Disponibilità immediata

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 4,8 mm(4)

€6,50

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 7,9 mm(3)

EV230
Disponibilità immediata

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 7,9 mm(3)

€6,50

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 9,5 mm(2)

EV232
Disponibilità immediata

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 9,5 mm(2)

€6,50

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 11,1 mm(2)

EV234
Disponibilità immediata

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 11,1 mm(2)

€6,50

Evergreen - Profilati sez I 350mm altezza 4 mm(3)

EV275
Disponibilità immediata

Evergreen - Profilati sez I 350mm altezza 4 mm(3)

€6,50

Evergreen - polisstirene bianco 15x30 spessore 0.38mm (3)

EV9015
Disponibilità immediata

Evergreen - polisstirene bianco 15x30 spessore 0.38mm (3)

€8,00

Evergreen - 108 - .010" X .188" OPAQUE WHITE POLYSTYRENE STRIP

EV0108
Disponibilità immediata

€7,00

Evergreen -225 - .156" (4.0mm) OD OPAQUE WHITE POLYSTYRENE TUBING

EV0225
Disponibilità immediata

€7,00

Evergreen - Listello polistirene 0,25x0,75 mm (10).

EV101
Disponibilità immediata

Evergreen - Listello polistirene 0,25x0,75 mm (10).

€6,50

Evergreen Listello polistirene 0,5 x 2 mm 10pz

EV124
Disponibilità immediata

€7,00

Evergreen - Listello polistirene 0,75x0,75 mm (10)

EV131
Disponibilità immediata

Evergreen - Listello polistirene 0,75x0,75 mm (10)

€6,50

Evergreen - Tondini mm 350 diametro 1mm(10)

EV211
Disponibilità immediata

Evergreen - Tondini mm 350 diametro 1mm(10)

€6,50

Evergreen - Tondini 350 mm diametro 2 mm(6)

EV212
Disponibilità immediata

Evergreen - Tondini 350 mm diametro 2 mm(6)

€6,50

Evergreen - Tondini 350 mm diametro 3,2mm(4)

EV214
Disponibilità immediata

Evergreen - Tondini 350 mm diametro 3,2mm(4)

€6,50

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 6,3 mm(3)

EV228
Disponibilità immediata

Evergreen - Tubetti 350 mm diametro 6,3 mm(3)

€6,50